Bagaimana cara protozoa mendapatkan makanan?

JawabBagaimana cara protozoa mendapatkan makanan?
Tanti Staff asked 1 tahun ago

Bagaimana cara protozoa mendapatkan makanan?

Loading…

1 Answers
Jaja Jamaludin Staff answered 1 tahun ago

Protozoa memperoleh makanan melalui proses penyerapan atau pinositosis. Apabila ada makanan maka protozoa ( amoeba) akan bergerak mendekati makanan tersebut kemudian mengelilingi makanan tersebut menggunakan kaki semunya dan akan terbentuk vakuola makanan.

Loading…