Yang dimaksud dengan oksida adalah senyawa biner yang terbentuk antara unsur dengan oksigen.